ČeštinaAngličtinaNěmčinaFrancouzština
 
Kategorie produktů   
CRYSTAL LOTUS  
New arrival   
 

Discounted goods   

Tomáš Eduard

   

 

Availability:

 
 • 999 otázek a odpovědí na cestě Poznání - Eduard Tomáš

  999 otázek a odpovědí na cestě Poznání - Eduard Tomáš
  999 otázek a odpovědí na cestě Poznání - Eduard Tomáš
  Čtvrté, zrevidované, opravené a slovníčkem pojmů doplněné vydání základního a nejobsažnějšího autorova metodologického díla. Kniha vznikla z přímých otázek návštěvníků E. Tomáše v letech 1982 až 1987. Otázky jsou proto řazeny chronologicky, nikoliv věcně nebo podle tematických okruhů. Jsou však živé, kladené žáky nejrůznějších duchovních cest a směrů a také nejrůznějších úrovní a nestejné vnitřní pokročilosti. Kniha se proto hodí pro všechny stupně hledání - od mentálních analýz až po realizaci Pravdy. Autor v jejím úvodu nabádá čtenáře: „Čtěte ji pomalu, uvažujte o každé otázce a odpovědi, promyslete si ji, zkoumejte, zda a jak byste odpověděli sami apod. Tak z ní získáte maximum duchovního užitku. Každá i sebejednodušší odpověď může člověku rozšířit vnitřní obzor, připomenout mu, co už dávno zapomněl nebo čemu kdysi...
  Delivery within 14 days
  Price 22.18 $ / ks  without VAT 20.16 $ / ks  
  ks Detail
 • Cesta Làsky

  Cesta Làsky
  Cesta Làsky
  Tištěná podoba nikdy veřejně nepřednesené promluvy Eduarda Tomáše nás strhujícím a povznášejícím způsobem seznámí s cestou lásky, laskavosti a milosrdenství, jež ve své finální části vede ke sjednocení s Bohem. na objednávku dodání7-30 dnů stavzáloha děkuji 
  available
  Price 9.21 $ / ks  without VAT 8.37 $ / ks  
  ks Detail
 • Eduart Tomáš 108 meditací, jógových rad, postřehů a pokynů pro pokročilé

  Eduart Tomáš 108 meditací, jógových rad, postřehů a pokynů pro pokročilé
  Eduart Tomáš 108 meditací, jógových rad, postřehů a pokynů pro pokročilé
  Nakladatel: Avatar Kód: 160848826 ISBN: 9788085862775 Rok vydání: 1999 Jazyk: Čeština Vazba: pevná Počet stran: 282
  available
  Price 18.47 $ / ks  without VAT 16.79 $ / ks  
  ks Detail
 • Milarepa - Eduard Tomáš

  Milarepa - Eduard Tomáš
  Milarepa - Eduard Tomáš
  Románové zpracování pohnutých životních osudů tibetského mudrce a národního hrdiny Milarepy, který žil na přelomu 11. a 12. století, patří k vrcholům Tomášovy slovesné tvorby. Autor vychází z poměrně strohého podání Milarepova životopisu jeho žákem lamou Räčchungem a s pozoruhodnou literární invencí jej rozvíjí do kopaktního a působivého románového tvaru. 372 stran,
  available
  Price 18.94 $ / ks  without VAT 17.22 $ / ks  
  ks Detail
 • O milosti - Miloš Tomáš

  O milosti - Miloš Tomáš
  O milosti - Miloš Tomáš
  Hluboký život a vnoření se do věčného, všudypřítomného bytí jako lidská potřeba; pokora, laskavost a opravdovost jako životní styl, takový je obsah poselství, které Miloš Tomáš s naléhavostí sobě vlastní předkládá čtenáři v tomto souboru esejisticky laděných promluv. Pokračovatel tradice svých rodičů, Míly a Eduarda Tomášových, ve své zatím první knize nezapře klady svých předchůdců - živou, ryzí zkušenost Pravdy a schopnost předávat ji čtenářům strhujícím, inspirujícím způsobem. Témata: milost, spravedlnost, utrpení, vděk a chvála, vnitřní krása a radost duše.  Vydáno: 2007 Počet stran: 152<
  available
  Price 13.43 $ / ks  without VAT 12.21 $ / ks  
  ks Detail
 • O rozpouštění ega Miloš Tomáš

  O rozpouštění ega Miloš Tomáš
  O rozpouštění ega Miloš Tomáš
  iloš Tomáš. Další kniha syna manželů Tomášových, který jim nezůstává nic dlužen a obrací se k původnímu, niternému smyslu mystiky a nachází hluboký život, svaté ne-vědění. A čtenář, konfrontován s vlastní nedostatečností, možná poprvé v životě skutečně zatouží vzdát se všeho svého a stát před Stvořitelem prostý vášní, naplnný láskou bez podmínek, čistý a pokorný. A o to autorovi bezpochyby šlo. Počet stran 256 Rok vydání 2008
  available
  Price 17.55 $ / ks  without VAT 15.95 $ / ks  
  ks Detail
 • Paměti mystika - Eduard Tomáš

  Paměti mystika - Eduard Tomáš
  Paměti mystika - Eduard Tomáš
  Duchovní memoáry, podle nichž natočila a od listopadu 1998 do února 1999 odvysílala na svém prvním programu veřejnoprávní Česká televize patnáctidílný stejnojmenný seriál. Autor v knize, která se stala v České republice žánrovým bestsellerem, líčí svůj duchovní vývoj, bohatý na hluboké transcendentální zkušenosti, občas provázené parapsychickými úkazy, jako vizemi, jasnozřením apod. Vypráví i pozoruhodné a často napínavé životní události a situace, které úzce souvisely s jeho vnitřním zráním. Své vzpomínky doplňuje zobecňujícími úvahami a spirituálními radami a postřehy. Kniha nás dále seznámí s autorovými duchovními učiteli, zejména s jeho ženou Mílou, britským jóginem a novinářem Paulem Bruntonem, indickým mudrcem Šrí Ramanou Maharšim a dalšími. Autor ke knize poznamenává: "Nechtěl jsem vás ani sebe zatěžovat vzpomínkami na...
  available
  Price 18.47 $ / ks  without VAT 16.79 $ / ks  
  ks Detail
 • Poselství - Tomášovi

  Poselství - Tomášovi
  Poselství - Tomášovi
  Do středu života mudrců, který se nalézá všude a nikde, nás zavede Eduard Tomáš v poselství, které, jak sám říká, není jeho, ale „TOHO, KTERÝ JEST“. Kvintesencí bhaktijógy, čili cesty lásky a milosrdenství, je poselství Míly Tomášové. Autorka v něm nabádá k moudré, totiž láskou prosvětlené a rozumem vyvážené, bdělosti, jež vede k samočinné moudré bdělosti jediného, nerozlišeného, nepočatého, a proto věčného vědomí.  Vydáno: 2000, Avatar Počet stran: 68 Jazyk vydání: český<
  available
  Price 9.21 $ / ks  without VAT 8.37 $ / ks  
  ks Detail
 • Světlo vědomí - Mila Tomášová

  Světlo vědomí - Mila Tomášová
  Světlo vědomí - Mila Tomášová
  Hluboce inspirované eseje, jimiž autorčina mystická nauka vpravdě vrcholí. Jestliže v knize Za čas a prostor, která ostatně jako většina autorčiných prací představuje most mezi křesťanskou mystikou, praxí jógové filozofie a moudrostí zen-buddhismu, jsou některé transcendentální zkušenosti pouze naznačeny, ve Třpytu prázdna a Světle vědomí je Míla Tomášová svým typicky přímočarým způsobem objasňuje a svůj výklad ještě prohlubuje. Vázaná, formát 21 x 14, 5 cm, 176 stran. ISBN 978-80-88381-01-3 Názvy kapitol: Na počátku bylo slovo, Moje první hlubší zkušenost byla estetická, Začátky duchovní praxe, Některé duchovní zkušenosti, Velikonoce, Mystická smrt, Beránek Boží bez viny, jenž snímá hříchy světa, Kóany mám velice ráda, Proč řekl mistr žákovi, že s ním cloumají démoni, „Všichni buddhové jsou jen jeho sluhové“ (kóan), Vesmír má...
  available
  Price 18.06 $ / ks  without VAT 16.42 $ / ks  
  ks Detail
 • Tomáš Eduard: Pohled z druhého břehu

  Tomáš Eduard: Pohled z druhého břehu
  Tomáš Eduard: Pohled z druhého břehu
  Tři přednášky dr. Eduarda Tomáše, jež právě upoutaly vaši laskavou pozornost, vznikaly samostatně, bez zamýšlené obsahové návaznosti. Přesto dohromady tvoří logický, vnitřně provázaný celek, zaznamenávající všechny podstatné aspekty duchovní cesty - od seznámení se s nezbytnými předpoklady duchovního úspěchu a hlavními překážkami, přes analýzy a meditace až po působivé nastínění zkušenosti jednoty všeho a života v neosobnu, v bezčasovosti "druhého břehu". A tak nezbývá, milí čtenáři, než vám popřát co nejhlubší pochopení Tomášových textů a také intenzivní procítění jejich neobyčejně silné duchovní atmosféry. Ukázka z knihy: "Je třeba pátrat po své pravé podstatě a snažit se si ji uvědomit. A to znamená snažit se být jako ona! Přiblížit se k ní co možná nejtěsněji. Odmítnout nesprávný materialistický názor na sebe sama a...
  Delivery within 14 days
  Price 9.21 $ / ks  without VAT 8.37 $ / ks  
  ks Detail
 • Tomáš Eduard: Stvořme svět míru

  Tomáš Eduard: Stvořme svět míru
  Tomáš Eduard: Stvořme svět míru
  Podmanivý, samostatně dosud nepublikovaný esej, v němž se laskavý čtenář krom jiného dozví, že cílem pravého mírotvorce není mír zažívat, ale stát se jím. "Mír světa závisí především na vnitřních podmínkách, ne na zevních. Jaký je a bude člověk, takový je a bude i jeho svět. V hlubších úrovních duše je každý z nás už teď božský, jenomže to doposud neví. Ponořme se tedy co nejhlouběji do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vynesme na povrch, co je v nich utajeno: lásku, soucit a mír. Upněme pozornost jedině na čisté bytí. Ke všem nežádoucím myšlenkám se stavme indiferentně, nezaujatě: ztratí se neznámo kam - jako pravá iluze, vždyť právě jen iluzí vpravdě jsou. Nakonec pronesme potichu tuto silnou mantru: Šťastny ať jsou všechny bytosti! Rozumějme tomu dobře: i ty, které nám dříve byly lhostejné, i ty, které jsme snad někdy nenáviděli....
  Delivery within 14 days
  Price 10.60 $ / ks  without VAT 9.64 $ / ks  
  ks Detail
 • Tomáš Eduard: Tajné nauky Tibetu

  Tomáš Eduard: Tajné nauky Tibetu
  Tomáš Eduard: Tajné nauky Tibetu
  Třetí z cyklu přednášek Eduarda Tomáše v Unitarii. Doplňuje Jógu velkého symbolu, přináší řadu meditačních námětů a průpravných mentálních cvičení k urychlení vnitřního pokroku. Nakladatel: Avatar Kód: 160964539 ISBN: 978-80-85862-88-1 Rok vydání: 2015 Jazyk: Čeština Vazba: vázaná Počet stran: 208
  available
  Price 19.86 $ / ks  without VAT 18.05 $ / ks  
  ks Detail
 • Třpyt prázdna - Mila Tomášová

  Třpyt prázdna - Mila Tomášová
  Třpyt prázdna - Mila Tomášová
  Jestliže v knize Za čas a prostor, která, ostatně jako většina autorčiných prací, představuje most mezi křesťanskou mystikou, praxí jógové filozofie a moudrostí zen-buddhismu, jsou některé transcendentální zkušenosti pouze naznačeny, ve Třpytu prázdna a Světle vědomí je Míla Tomášová svým typicky přímočarým způsobem objasňuje a svůj výklad ještě prohlubuje. Názvy kapitol: Člověk na cestě, Svoboda ducha, Jak jsme začínali, Blahoslavení tiší, Prozření, Prvotní tvorba, Život po prozření, Uvědomělá činnost ve světě, O lesní víle Vladěnce, Boží hra, Duchovní postupy, Jak jsme šli s Kamilem po keltské cestě, Skalní chrám, Nechte žít Prázdno, „Jakmile synáček vystrčil hlavu, hned o tom věděl“, Co je samádhi a co Poznání, Proč počáteční ponoření (samádhi) odchází, Prázdno, Naši přátelé, Andělé mezi námi, Význam Vánoc, Jak...
  available
  Price 18.06 $ / ks  without VAT 16.42 $ / ks  
  ks Detail
 • Umění klidu mysli

  Umění klidu mysli
  Umění klidu mysli
  Autor nás zasvěcuje do problematiky duchovní transformace a směruje k probuzení či prohloubení vnitřního života vhodnou praxí. na objednávku dodání7-30 dnů stavzáloha děkuji 
  available
  Price 18.47 $ / ks  without VAT 16.79 $ / ks  
  ks Detail
 • Veliké kouzlo - Eduard Tomáš

  Veliké kouzlo - Eduard Tomáš
  Veliké kouzlo - Eduard Tomáš
  Ze stromů padají první listy a lidé podřimují v slábnoucím slunci...Takový je zhruba rámec příběhu o chorobné, stravující touze afrického kouzelníka po moci a čisté, nezištné lásce obyčejné dívky. Poklidné, téměř idylické vyprávění, v němž se docela samozřejmě prolíná fantazie s realitou a kde se poezie zdá být smyslem života, je v rychlé změně rytmu rozmetáno vpádem faustovského příběhu, plného vášní a strachu a směřujícího ke konečnému vyrovnání.Vtipná zápletka ústředního motivu je lemována básnickým, jemně ireálným světem přátel, rozprávějících si pokojně své příběhy. Zdánlivě přísně oddělené světy se ale v samotném závěru v nečekaném rozuzlení spojí... 
  available
  Price 8.80 $ / ks  without VAT 8.00 $ / ks  
  ks Detail
 • ŽIVÁ VĚČNOST - Paměti mystika 2 (nové vydání) - Eduard Tomáš

  ŽIVÁ VĚČNOST - Paměti mystika 2 (nové vydání) - Eduard Tomáš
  ŽIVÁ VĚČNOST - Paměti mystika 2 (nové vydání) - Eduard Tomáš
  Volné pokračování Pamětí mystika, jež byly předlohou pro televizní seriál. První díl pamětí Eduarda Tomáše nemohl vzhledem k rozsahu knihy a hlavně k době, jíž se vzpomínky uzavírají, vyčerpat celý jeho životní a hlavně duchovní příběh. Mohli bychom říci, že je jen jakýmsi vstupem do první komnaty této strhující a v jistém smyslu dobrodružné historie jednoho navenek zcela obyčejného lidského života. Pokračování Tomášových pamětí se jeví zejména po spirituální stránce hlubším a ještě poutavějším než dosud vydané vzpomínky a je tak — pres rozdílnou formu — ve svém převážně mysticko-filozofickém podání vpravdě duchovním druhým dílem Pamětí, jenž nutí hluboce přemýšlet o vlastní mystické cestě a jejích nástrahách a cílech a pomáhá — dle konkrétních dispozic a ochoty ustoupit ze svého — více či méně se vyhnout tápání a...
  available
  Price 17.55 $ / ks  without VAT 15.95 $ / ks  
  ks Detail
 
All listed prices are including VAT.
 
Shopping cart

Shopping cart is empty

Last viewed items
 • So far you have not visited any goods.
Currency

Indicative exchange rate:
USD  (1 USD) 21.6 Kč

 

 
00
ČeštinaAngličtinaNěmčinaFrancouzština
Currency
 
 
© Crystal Lotus